Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Gioan Phạm Tấn Thuận

GIOAN PHẠM TẤN THUẬN

(con bà Trần Thị Phượng, cháu ngoại ông Trần Công Cương)

Giáo khóm Tây

Sinh năm 1996

Tạ thế lúc 09g 00 ngày 08/07/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 10/07/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply