Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Hải

MARIA NGUYỄN THỊ HẢI

(Bà Nhơn, Vợ ông Trịnh Lượng)

Sinh năm 1932

Tạ thế lúc 12g00 ngày 1/4/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 3/4/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

 

Leave a Reply