Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Tâm

Maria Nguyễn Thị Tâm
(Bảy Phước)
Sinh năm 1951 Giáo khóm Bắc
Từ trần lúc 20g00 ngày 12/06/2020
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 15/06/2020
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply