Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Matta Nguyễn Thị Nở

Matta NGUYỄN THỊ NỞ

(cô của Nguyễn Quang Tấn)
Sinh năm 1925
Giáo khóm Tây
Từ trần lúc 18g10 ngày 25/12/17
Thánh lễ an táng lúc 14g00 tại thánh đường Trà Kiệu
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hân

Leave a Reply