Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phanxicô Xavie Phạm Cảnh Vỹ

 

Phanxicô Xavie Phạm Cảnh Vỹ

Giáo khóm Tây

Sinh năm 1984

Tạ thế lúc 12g10 ngày 29/10/2014 

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 31/10/2014

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

 

Leave a Reply