Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phêrô Nguyễn Như Hùng

PHÊRÔ NGUYỄN NHƯ HÙNG

(Hùng may)

Giáo khóm Bắc

Sinh năm 1950

Tạ thế lúc 16g00 ngày 26/05/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 29/05/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply