Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Philipphê Nguyễn Ngọc Hường

Philipphê Nguyễn Ngọc Hường
Giáo khóm Bắc
Sinh năm 1966
Từ trần lúc 01g30 ngày 05/10/2022
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 07/10/2022
An nghỉ tại ngĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply