Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Philipphê Nguyễn Thành Trung

Philipphê Nguyễn Thành Trung (con ông Nguyễn Thành Lý)

Giáo khóm Nam Sinh năm 1989

Tạ thế lúc 16g00 ngày 28/1/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 30/1/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cử Hẩn.

Leave a Reply