Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh, 02/02/2023

Sáng sớm hôm nay, thứ Năm – 02/02/2023, cộng đoàn dân Chúa xứ Trà cùng quây quần bên vị chủ chăn đáng kính của mình để hiệp dâng Thánh lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh hay còn gọi là lễ Nến.

Trong Thánh lễ này cũng là dịp quý soeur dòng Thánh Phao-lô (SPC) tuyên đọc lại lời khấn: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục để xác quyết ơn gọi thánh hiến của mình.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông.

Trà Kiệu, 02/02/2023

Photo Thông

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply