Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ giỗ cha cố Nhơn, 29/4/2021

Trong tâm tình “Uống nước, nhớ nguồn”, đoàn chiên xứ Trà cùng với các vị mục tử của mình quây quần trong ngôi thánh đường còn ghi dấu ấn của cha cố Gioan Baotixita Nhơn (Jean Baptiste Bruyère) – vị mục tử gắn liền với biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu tháng 9/1885, để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài nhân ngày lễ giỗ lần thứ 109 (29/4/1912 – 29/4/2021)

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Simon sơ lược lại cuộc đời của cha cha cố Nhơn và mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cách đặc biệt cho cha cố, cũng như cầu xin Chúa cho mỗi người biết sống can trường trong đức tin như các tiền nhân xưa.

Sau phần công bố Lời Chúa từ thầy phó tế Gia-cô-bê, cha Simon dẫn lời của đức cố Hồng y F.X Nguyễn Văn Thuận để nhấn mạnh đời sống Ki-tô hữu không quan trọng ở dài ngắn ra sao, nhưng trên hết là sống ý nghĩa như thế nào. Từ đó, ngài liên hệ đến đời sống của cha cố Nhơn – một linh mục thừa sai đã sống hết mình vì đàn chiên của mình, đã hoàn tất sứ mệnh mà Chúa và Giáo Hội giao phó dẫu có gặp khó khăn muôn vàn. Xin Chúa ân thưởng cho cha cố vì bao việc ngài đã làm và xin cha cố cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta để biết sống hết mình vì Chúa, hầu ngày sau được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc.

Kết thúc Thánh lễ, quý cha và cộng đoàn phụng vụ cùng xuống niệm hương, viếng mộ cha cố nơi vườn Nghĩa để tỏ bày tấm lòng biết ơn của mình với vị mục tử đã có công gầy dựng, chăm sóc và bảo vệ giáo xứ trong biến cố 1885 năm xưa.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện cho cha cố G.B.

Trà Kiệu, 29/4/2021

Photo Thông & Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply