TTTM Trà Kiệu

Thông báo bổ nhiệm và lịch thuyên chuyển giáo vụ năm 2014

BBT: Theo như thông báo của VP TGM, Giáo xứ TTTM Trà Kiệu có sự thay đổi: 1. Cha Phaolô Đoàn Quang Dân thôi quản xứ Trà Kiệu, ngài sẽ bắt đầu làm quản xứ An Ngãi vào ngày 26/9/2014 vào lúc 14g00; 2. Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng sẽ về làm quản xứ Giáo xứ TTTM Trà Kiệu vào ngày 26/9/2014 lúc 09g00; 3. Cha Phaolô Hồ Quang Phúc sẽ về làm phó xứ Trà Kiệu vào ngày 12/10/2014 lúc 05g00. Chúng ta cùng cầu nguyện cho đợt thuyên chuyển được tốt đẹp và quý linh mục tràn đầy ơn Chúa trong sứ vụ mới.

 

 

 

Nguồn: giaophandanang.org

Leave a Reply