Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 07 – 14/4/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

  (Chúa Nhật, 07/4 – Chúa Nhật, 14/4 /2019,)

I. PHỤNG VỤ

1. Chúa Nhật tới, 14/4/2019, Giáo xứ Trà Kiệu chúng ta chầu lượt, chầu thay cho giáo phận. Trong niềm vui và trách nhiệm xin quý ông bà giữ đúng phiên chầu của đơn vị mà giáo xứ đã phân chia.

II. SINH HOẠT

1. Thứ Bảy, ngày 13/4/2019, Ban mục vụ Giới Trẻ giáo phận sẽ tổ chức ngày gặp mặt thường niên tại giáo xứ An Sơn. Chương trình bắt đầu từ lúc 12g30 đến 21g00. Bạn trẻ nào tham gia xin đăng ký nơi chị Tịnh, Trưởng ban Giới Trẻ giáo xứ.

2. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Bà Sa/ Mỹ: năm trăm đôla (500,000 USD).
  • Chị Trang/ Mỹ: một trăm đôla (100,000 USD).
  • Một người/ Hải ngoại: một trăm đôla (100,000 USD).
  • Mai – Danh/ Đà Nẵng: Một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 06 tháng 4 năm 2019

Cha Quản Xứ              

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply