Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 26/11-03/12/2017

 

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                    

THÔNG BÁO

<< V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >>

(Chúa Nhật, 26/11 – Chúa Nhật 03/12 /2017)

I. Phụng Vụ

1/ Thứ năm tuần này, ngày 30/11/2017, lễ các thánh Anrê, Tông Đồ, Lễ Kính. Anh chị em nhớ tham dự Thánh Lễ.

2/ Chúa Nhật tuần tới đã chính thức bước vào năm Phụng vụ mới.

 

II. Sinh hoạt.

1/ Xin mời Ban TTHĐMV, Ban Đại diện các giáo khóm giáo họ,  quý bà Nhất, Trưởng Ca đoàn Tổng hợp, Trưởng Bác ái Caritas tối thứ năm,  19 giờ 30, ngày 06/11/2017 về tại nhà Hội để họp bàn về công tác Giáng Sinh

3/  Đóng góp Đàng Thánh Giá: giáo xứ xin cảm ơn.

  • Bà Trọng/ phái Tây: một triệu đồng (01 000 000 VNĐ).
  • Một người/ phái Nam: năm trăm ngàn đồng (500 000 VNĐ)
  • Nguyễn Thị Đa/ phái Nam: năm trăm ngàn đồng (500 000 VNĐ)
  • Một người/ Lộc Đông (lần thứ ba): một triệu đồng (01 000 000 VNĐ)
  • v/c Anh Minh – Lan gx Thạch Đà/Sài Gòn: chín mươi triệu đồng (90.000.000 VNĐ).

 

Trà Kiệu, ngày 25  tháng 11 năm 2017

Cha Quản Xứ

 

Gioan.  Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply