Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 28/4 – 05/5/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 28/4 – Chúa Nhật, 05/5/2019 )

I. PHỤNG VỤ

1. Chúa Nhật hôm nay, lễ bổn mạng của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Trà Kiệu chúng ta. Anh chị em hiệp ý cầu nguyện.

2. Thứ Sáu, ngày 03/5, lễ thánh Philipphê và Giacôbê Tông Đồ, lễ kính và cũng là ngày bổn mạng của Cha Philipphê Trương Văn Long, quản xứ Xuân Thạnh, người con của giáo xứ Trà Kiệu. Xin anh chị em tham dự Thánh Lễ.

3. Thứ Bảy này, 04/5/2019, Đức Cha sẽ về dâng lễ đầu tháng theo thông lệ, các xứ trong hạt đã về tôn vinh Mẹ các ngày thứ Bảy cho đến hết tháng 5. Tiền quả trong các thứ Bảy này dùng để hỗ trợ tiền xe cho các xứ phụ trách ngày hôm đó. Mong anh chị em rộng tay.

II. SINH HOẠT

1. Về vấn đề giáo lý Hôn nhân, xin anh chị em lưu ý: Các bạn trẻ muốn kết hôn phải qua Giáo lý hôn nhân. Những bạn trẻ đã học xong giáo lý tuyên xưng đức tin cũng phải ôn lại giáo lý hôn nhân vì trong chương trình Tuyên Xưng Đức Tin, phần giáo lý hôn nhân chỉ dừng lại ở một vài bài, chưa nói đã học quá lâu và lúc bấy giờ các bạn trẻ cũng chưa ý thức để học biết về hôn nhân.

2. Đóng góp Công trinh Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Một người/ Chiêm Sơn: một triệu đồng (01 000 000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 28  tháng 4 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply