Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 29/7 – 05/8/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 29/7 – Chúa Nhật, 05/8/2018)

I. PHỤNG VỤ

  1. Trong tuần này, thứ tư, 01/8, lễ Thánh Alphong, lễ kính và cũng là lễ bổn mạng của Đức Cha Alphong Nguyễn Hữu Long, nguyên quản xứ giáo xứ chúng ta. Anh chị em nhớ tham dự Thánh lễ.
  2. Chiều thứ sáu đầu tháng này, đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ chính, sau đó Thánh lễ. Việc đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ Núi dời lại thứ sáu tuần sau.
  3. Thứ bảy, ngày 04/8, thứ bảy đầu tháng, theo thông lệ, Đức Cha về dâng lễ hành hương tại nhà thờ Núi, anh chị em nhớ tham dự Thánh lễ.

II. SINH HOẠT.

  1. Cộng tác vào đại lễ tại Phước Kiều, giáo xứ xin cảm ơn: ca đoàn Tổng Hợp, đội Kèn Tây và ban Trật Tự.
  2. Thứ năm, ngày 02/8, lớp Tuyên Xưng Đức Tin sẽ đi xuất du một ngày. Xe xuất phát tại sân nhà thờ lúc 05 giờ 00’. Những ai tham gia xin đăng ký gấp nơi anh Thịnh.
  3. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho công trình nhà thờ Núi.

 

Trà Kiệu, ngày 29 tháng 7 năm 2018

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

 

Leave a Reply