TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Thông báo của các tiểu ban nhằm chuẩn bị cho ngày Đại Hội Thánh Mẫu Trà Kiệu 1971

X Thông báo của các tiểu ban nhằm chuẩn bị cho ngày Đại Hội Thánh Mẫu Trà Kiệu

TIỂU BAN GIÁO LÝ

Kính thưa Cha,

Thể thao ý Đức Cha và Quý Cha trong Địa Phận về việc học hỏi về Đức Mẹ Maria trong tháng năm để chuẩn bị Đại Hội Thánh Mẫu Trà Kiệu.

Nay con xin gửi đến Cha mấy tài liệu như con đã hứa trong dịp cấm phòng năm vừa rồi. Nghĩa là có tất cả ba tài liệu dành cho :

–          Người lớn

–          Thanh niên thiếu nữ

–          Thiếu nhi

để Cha tuỳ nghi xử dụng.

Riêng chúng con, khi soạn ra tài liệu đó, chúng con có định tâm thế này:

W Tài liệu cho người lớn sẽ phát ở cuối nhà thờ sau lễ Chủ Nhật, hoặc đưa tới từng gia đình.

Cha sở kêu gọi đọc và suy nghĩ riêng.

Sau một tuần hoặc ba bốn ngày, Cha sở sẽ hẹn một tối nào đó để hội thảo tại nhà thờ. Hai, ba lần như thế.

Thư ký sẽ đúc kết buổi hội thảo và gửi về Văn Phòng Uỷ Ban Giáo Lý (19, Yên Bái – Đà Nẵng).

W Tài liệu dành cho Thanh niên Thiếu nữ, cũng có thể phát trước như người lớn và làm như trên.

Hoặc có thể triệu tập buổi họp ngay rồi cắt nghĩa, phổ biến sau đó hội thảo v… v…

W Tài liệu thiếu nhi sẽ chỉ phổ biến sau khi họp các em và giảng dạy cho các em theo từng mục đề.

Tài liệu đó các em sẽ làm trong một khung cảnh thi đua học hỏi về Đức Mẹ.

Bài các em làm sẽ nộp cho các người phụ trách các em. Người phụ trách sẽ phân ra từng hạng tuổi : từ 9 – 11 tuổi và 12 – 15 tuổi. Sau đó gửi về Văn Phòng Giáo Lý Địa Phận.

Các em chính thức được nhắm tới là các em từ 9 – 15 tuổi. Các em dưới 9 tuổi là ngoại lệ.

Bài các em làm nhớ ghi rõ tên, tuổi, lớp và xứ.

Thiển ý của chúng con là vậy. Dĩ nhiên Cha sẽ làm theo hoàn cảnh thực tế của mỗi Địa Sở.

Chúng con xin chân thành cảm ơn và cầu xin Mẹ lành đổ xuống cho Cha và Quý Xứ thật nhiều ơn lành trong dịp Đại Hội này.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 4 năm 1971

A. TRẦN VĂN TRƯỜNG

(đặc trách phần học hỏi Giáo Lý Đại Hội Thánh Mẫu Trà Kiệu)

 

 

 

TIỂU BAN KHÁNH TIẾT

VÀ PHỤNG VỤ

I

Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Quang Xuyên, với tư cách Chủ Tịch Uỷ Ban Tổ Chức đã mời những nơi sau đây đảm nhận nhiệm vụ ca đoàn trong những cử hành phụng vụ dịp Đại Hội này :

1. Xứ Trà Kiệu :

–          Thánh Lễ chiều thứ sáu, 28/5/71 tại nghinh đài Đức Mẹ.

–          Cuộc cung nghinh Đức Mẹ từ Thánh Đường xứ tới lễ đài sáng thứ bảy 29/5, cũng như những cuộc rước khác.

–          Các Thánh Lễ ban sáng tại Thánh Đường xứ.

 

2. Chủng viện Thánh Gioan :

–          Đại Lễ khai mạc sáng thứ bảy, 29/5/71

3. Hạt Hội An :

–          Đại Lễ chiều thức bảy, 19/5/71

4. Hạt Đà Nẵng (cũ) :

–          Đại Lễ sáng Chủ Nhật 30/5/71

5. Hạt Tam Kỳ :

–          Đại Lễ chiều Chủ Nhật 30/5/71

6. Dòng Thánh Phaolô :

–          Đại Lễ bế mạc sáng thứ hai, 31/5/71.

Cũng nên nói thêm rằng nhiệm vụ ca đoàn gồm việc hát các phân khúc, nâng đỡ cộng đoàn phụng vụ trong các phần dành cho họ.

II

Để tất cả mọi người tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Trà Kiệu có thể tích cực chung lòng góp tiếng ca tụng những kỳ công Chúa đã làm qua trung gian Đức Mẹ, Tiểu Ban Phụng Vụ và Khánh Tiết xin đề nghị một chương trình hát cho các Thánh Lễ trọng thể cử hành tại nghinh đài cũng như một số bài hát khác cho dịp Đại Hội này.

Những bài hát này thường rất quen thuộc đối với đại chúng. Tuy nhiên để tiện cho các nơi chuẩn bị giáo dân, nhất là các hội đoàn, tham dự tích cực vào các cử hành Phụng vụ, Tiểu Ban gửi tới các xứ những bản hát này có kể dấu nhạc, chỉ trừ những bài nào xét ra quá thông dụng rồi. Những bản hát gửi đây dành cho cán bộ giúp giáo dân chuẩn bị thôi. Dân chúng sẽ dùng bản chỉ in lời ca cùng với bản lược tóm sự tích Đức Mẹ Trà Kiệu do Tiểu Ban KT và PV soạn với sự hợp tác của ông Nguyễn Lê Thọ, Tiểu Ban Thông Tin in và phổ biến.

Trong khi chuẩn bị, xin lưu ý :

1. Kinh Thương xót, Vinh Danh, Tin Kính…; theo bộ lễ Seraphim của Cha Nguyễn Văn Hoà.

2. Các bài hát đề nghị :

a) Toàn thể cộng đồng thường chỉ hát các điệp khúc, câu đáp của bài đáp ca và Alleluia. Các phiên khúc sẽ do các ca đoàn đảm trách.

b) Khi nào điệp khúc có nhiều tiếng (bè) thì cộng đồng chỉ hát tiếng thứ nhất thôi.

c) Bài Nữ Vương Thiên Đàng (Tr.4), điệp khúc hát theo phần dành cho một tiếng thôi (hàng thứ nhất). Những hàng dành cho hai tiếng sẽ không dùng tới.

3. Chương trình hát lễ:

a) Chiều thứ sáu, sáng thứ bảy (28-29/5) : Lễ Đức Mẹ : Tr. 1-9.

b) Chiều thứ 7, ngày Chủ Nhật (29-30/5) : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tr. 10-11.

c) Sáng thứ hai (31/5) : Lễ Đức Mẹ Nữ Vương : Tr. 12-16.

d) Chương trình hát cho các cử hành chung ngoài Thánh Lễ : gồm những bài trong các Thánh Lễ và các bài từ Tr. 17 – 31.

Nơi nào chưa nhận được tài liệu hát này hay muốn biết thêm chi tiết khác về Phụng Vụ trong những ngày Đại Hội, xin liên lạc với địa chỉ dưới đây.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 05 năm 1971

Phụ trách Tiểu Ban K.T. và P.V.

Lm NGUYỄN VĂN ĐÁN

Chủng viện Thánh Gioan

Hộp thư 138 ĐÀ NẴNG

Btt đp QN & ĐN số 13 Tr. 42-44, 1971

 

Leave a Reply