Chia Sẻ Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức

Thông Báo V/v Bình Thường Hóa Các Cử Hành Phụng Vụ Và Sinh Hoạt Mục Vụ Trong Tp Đà Nẵng

THÔNG BÁO

V/v BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT
MỤC VỤ TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kính gửi:  Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Quý Cha và anh chị em thân mến,

Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng vừa có công văn số 6211/UBND-VHXH, V/v. áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, được ký vào ngày 17/9/2020. Theo đó, kể từ 00g00, ngày 18/9/2020, hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội trong toàn Thành phố, trong đó có hoạt động tôn giáo, được trở lại sinh hoạt bình thườngVì thế, Tòa Giám Mục xin gửi đến quý Cha và anh chị em một số quyết định và hướng dẫn mục vụ cụ thể như sau :

  1. Bình thường hóa các cử hành Phụng vụ và sinh hoạt Mục vụ tại các Giáo xứ, Giáo họ trong Thành phố Đà Nẵng, từ 00g00, thứ Sáu, 18/9/2020.
  2. Dù trở lại bình thường, nhưng hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị và vắc-xin phòng ngừa, nên các biện pháp bảo vệ để tránh lây nhiễm dịch bệnh vẫn là cần thiết. Vì thế, khi cử hành Phụng vụ và sinh hoạt Mục vụ, đề nghị anh chị em giáo dân vẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, v.v…
  1. Xin các Giáo xứ, Giáo họ tiếp tục đọc kinh “Lời nguyện trong cơn dịch bệnh”.
  2. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì giờ đây đã có thể đến Nhà thờ để cử hành Thánh lễ và sinh hoạt Mục vụ. Dù vậy, xin anh chị em giáo dân Thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục duy trì và củng cố đời sống đức tin cách mạnh mẽ qua những việc đạo đức được cử hành tại mỗi gia đình, như chuyên cần đọc và cầu nguyện với Lời Chúa, đọc kinh sáng tối, lần chuỗi Mân Côi, thực thi những việc bác ái, v.v…
  3. Từ nay, chấm dứt các Thánh lễ trực tuyến trên trang điện tử của Giáo phận Đà Nẵng.

Xin Thiên Chúa là Cha yêu thương, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu và Chân phước Anrê Phú Yên, ban ơn bình an, sức khỏe và niềm vui cho mọi người chúng ta.

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 17 tháng 9 năm 2020

+ Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Leave a Reply