Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Thay Đổi Ngày Lễ Bế Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

THÔNG BÁO

V/v Thay Đổi Ngày Lễ Bế Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Kính gửi:   Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Quý Cha và anh chị em thân mến,

Theo như chương trình đã được ấn định, ngày 11/9/2020, là ngày Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cử hành lễ bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra để che chở và bảo vệ đoàn con cái Mẹ trước cuộc bách hại đức tin của phong trào Vân Thân (1885 – 2020).

Tuy nhiên, như quý Cha và anh chị em đều biết, dịch bệnh Covid-19 đã tái bùng phát cách mạnh mẽ ngay tại Giáo phận Đà Nẵng chúng ta; mọi hoạt động đều phải tạm dừng; cả Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam đều thực hiện việc giãn cách xã hội. Chính vì thế, Giáo phận chúng ta không thể tổ chức ngày lễ bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu theo đúng chương trình đã định.

Thay vào đó, để mọi thành phần Dân Chúa có thể tham dự và được hưởng những ơn ích thiêng liêng cách trọn vẹn nhất, Giáo phận quyết định xin Tòa Thánh cho phép kéo dài Năm Thánh và dời ngày lễ bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu đến ngày 03/12/2020.

Vậy xin được thông báo để quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa được biết và hiệp thông cầu nguyện cho các cử hành đạo đức này được thành toàn theo như ý Chúa.

Xin mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận thêm lời cầu nguyện, để xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, của Chân Phước Anrê Phú Yên, gìn giữ, bảo vệ mọi người trong bình an và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2020

+ Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN

Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Leave a Reply