Tin Tức

Thông báo về Trại Hè cho Giới Trẻ tại Trà Kiệu và Phước Kiều

joomplu:2158

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

THÔNG BÁO

Về Trại Hè cho Giơí Trẻ tại Trà Kiệu và Phước Kiều ngày 25 và 26/7/2013

 

Kính gởi: Quý Cha Quản xứ.

Đồng kính gửi: – Quý Cha, Quý Thầy, Quí Soeurs và Ban Điều hành Giới trẻ các Giáo xứ.

 

Kính thưa quý Cha, Quý Thầy và Ban điều hành giới trẻ các Giáo xứ rất mến,

Trong Năm Đức Tin và Năm Thánh Giáo Phận, để tạo cơ hội cho các bạn trẻ trong Giáo phận chúng ta có một cuộc gặp gỡ, giao lưu với nhau, và cũng để hiệp thông cùng các bạn trẻ Công giáo trên toàn thế giới nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 28 được tổ chức tại Brazil từ ngày 23 – 29/7/2013, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận và các Cha phụ trách giới trẻ các Giáo hạt đã họp và ước mong tổ chức một Trại Hè cho các bạn trẻ trong Giáo phận.

Sau khi đã thỉnh ý Đức Giám mục Giáo phận, và được sự giúp đỡ của các Cha liên hệ: Cha Hạt trưởng Trà Kiệu và Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ; Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận xin được thông báo chương trình Trại Hè như sau:

– Thời gian: Từ 09g00 ngày 25/7/2013 – 08g00 ngày 26/7/2013

– Địa điểm: Trà Kiệu – Phước Kiều

                + Trà Kiệu: Từ 09g00 ngày 25/7/2013 – 05g00 ngày 26/7/2013

                + Phước Kiều: Từ 05g00 – 08g30 ngày 26/7/2013 (Tham dự Thánh Lễ mừng Chân Phước Anrê Phú Yên tại Đền Thánh dâng kính Ngài).

– Chủ đề: Hiệp nhất – Sống Đức tin – Loan báo Tin Mừng

– Số lượng các bạn trẻ mỗi Giáo xứ: Từ 15 đến 25 bạn.

– Độ tuổi: Từ 17 đến 30, chưa lập gia đình (trừ Ban điều hành)

– Các chương trình chính: Thi Giáo lý, Trò chơi lớn, Trò chơi nhỏ, Đêm Lửa trại và Văn Nghệ Sân khấu. Các chương trình sẽ theo đơn vị Giáo xứ; riêng về Văn nghệ thì mỗi Hạt có 3 tiết mục khác nhau (múa, hát, tiểu phẩm… không trùng lặp, và tùy theo sự phân chia của Giáo hạt). Xin các Cha phụ trách giới trẻ các Giáo hạt giải thích cho các Giáo xứ về chương trình Văn nghệ theo như cuộc họp.

 

Để Trại hè này đem lại những kết quả tốt đẹp, kính xin quý Cha Quản xứ tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp Ban điều hành và các bạn trẻ trong Giáo xứ tích cực tham gia cùng các bạn trẻ trong Giáo phận.

Kính chào quý Cha, quý Thầy cùng các Ban điều hành trong tình yêu Chúa.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6 năm 2013

TM. Ban Mục vụ Giới trẻ  

Lm. G.B. Châu Ngọc Minh

 

TB. Chương trình chi tiết sẽ được gởi đến cho quý Cha và Ban điều hành sau.

 

Nguồn: giaophandanang.org

Leave a Reply