Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Trang ảnh Trại hè tổng kết năm học giáo lý 2021 – 2022

Hôm nay – Chúa nhật XIII mùa Thường niên, Ban Giáo Lý đã tổ chức ngày trại tổng kết năm học giáo lý 2021 – 2022 cho các em giáo lý sinh trong giáo xứ nơi quảng trường trung tâm. Sau khi hiệp dâng Thánh lễ bế giảng và tham dự lễ phát thưởng giáo lý nơi linh đài Bửu Châu, các em đã có những thời khắc vui chơi, sinh hoạt cùng nhau. Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông:

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply