TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Tráng sinh Tráng đoàn Trà Kiệu công tác xã hội

@ Tráng sinh Tráng đoàn Trà Kiệu công tác xã hội

Tráng đoàn Trà Kiệu thuộc liên đoàn Trà Kiệu, Hướng đạo Công Giáo tại Đà Nẵng chiều 21 và sáng 22/3/64 đã đến làm công tác xã hội tại địa sở Sơn Trà. Anh em đã đốt lửa trại trong đêm.

Btt đp QN & ĐN số 42 tr. 34, 1964

 

Btt đp QN & ĐN số 8 đặc biệt tr. 37, 1958

Leave a Reply