TTTM Trà Kiệu

Vĩnh khấn: Nữ tu Anê Lê Thị Hồng Thúy

Xin hân hoan chúc mừng và tạ ơn Chúa với người con của Đất Mẹ Trà Kiệu trong dịp trọng đại lãnh nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn.

 

 Cha sở GXTTTM Trà Kiệu                                   Song thân            

  Phaolô Đoàn Quang Dân                                   F.X Lê Văn Nhung
                                                                       Matta Đoàn Thị Bốn
                  “Ơn ta đã đủ cho con”
                                                                   (Cr 12,9)
                         “Hồng ân Thiên Chúa bao la
                          Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”
 
                          Gia đình chúng tôi hân hoan báo tin
 
           Nữ tu Anê Lê Thị Hồng Thúy
 
         được tuyên khấn trọn đời SPC Dòng Thánh Phaolô thành Chartres
         vào lúc 5h30 ngày 4 tháng 8 năm 2012 tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.
 
                                        ***     ***     ***
         Thánh lễ tạ ơn tại Nhà Thờ Núi – Đồi Bửu Châu Giáo Xứ Trà Kiệu vào lúc
         17h00 ngày 4 tháng 8 năm 2012
 
 {joomplucat:18 limit=4}

Leave a Reply