Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Chương Trình Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo VN Tại TTTM Trà Kiệu

I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN Địa điểm: Giáo xứ TTTM Trà Kiệu Thời gian: Lúc 15g30, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018 II. THÀNH PHẦN THAM DỰ Mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận: Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Giáo dân. Cách riêng: + Mỗi Giáo xứ […]