Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Chương Trình Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo VN Tại TTTM Trà Kiệu

I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN Địa điểm: Giáo xứ TTTM Trà Kiệu Thời gian: Lúc 15g30, Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018 II. THÀNH PHẦN THAM DỰ Mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận: Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Giáo dân. Cách riêng: + Mỗi Giáo xứ […]

Giới Thiệu Trà Kiệu Lịch Sử Trà Kiệu

Thành Cổ Chămpa Trà Kiệu: Một Nghiên Cứu Lịch Sử và Khảo Cổ Học

LTT: Đây là phần trích riêng về Thành cổ Chămpa Trà Kiệu, trong bài: Thành Cổ Chămpa: Một Nghiên Cứu Lịch Sử và Khảo Cổ Học, được dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Chúng tôi có để link bài đẩy đủ cả tiếng Anh và Việt ở cuối bài. Đỗ Trường Giang National University of Singapore, […]