Giới Thiệu Quỹ “Cao Rao Danh Mẹ Trà Kiệu” Tin Tức TTTM Trà Kiệu

TỔNG KẾT QUỸ “CAO RAO DANH MẸ TRÀ KIỆU” LẦN THỨ HAI

TỔNG KẾT QUỸ “CAO RAO DANH MẸ TRÀ KIỆU” LẦN THỨ HAI Kính thưa quí ông bà và anh chị em, Quỹ “Cao rao danh Mẹ Trà Kiệu” đợt đầu đã nhận được 520usd của “Một ngưòi con của Mẹ Trà Kiệu”, gởi cho quỹ để trao tặng 400 tập sách “Đi Tìm Đức Mẹ […]