Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Legio Mariae Giáo Phận Đà Nẵng Hành Hương Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Legio Mariae (Đạo binh Đức Mẹ) là một hội đoàn tông đồ giáo dân hướng tới việc thánh hóa bản thân bằng niềm tin tưởng hướng dẫn cuộc đời. Linh đạo của Legio Mariae hướng tới lòng đạo đức tuyệt hảo và truyền giáo trên nguyên tắc chọn việc kết hợp với Đức Maria làm động lực […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Sắc Lệnh Cho Phép Mở Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Toà Ân Giải Tối Cao, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Đức Thánh Cha Phanxicô, là Cha và là Thầy của chúng ta trong Đức Kitô, được chọn làm Giáo Hoàng theo sự quan phòng của Thiên Chúa, sẵn lòng ban cho Đức Cha đáng kính Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục […]