Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Legio Mariae Giáo Phận Đà Nẵng Hành Hương Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Legio Mariae (Đạo binh Đức Mẹ) là một hội đoàn tông đồ giáo dân hướng tới việc thánh hóa bản thân bằng niềm tin tưởng hướng dẫn cuộc đời. Linh đạo của Legio Mariae hướng tới lòng đạo đức tuyệt hảo và truyền giáo trên nguyên tắc chọn việc kết hợp với Đức Maria làm động lực […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Sắc Lệnh Cho Phép Mở Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Toà Ân Giải Tối Cao, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Đức Thánh Cha Phanxicô, là Cha và là Thầy của chúng ta trong Đức Kitô, được chọn làm Giáo Hoàng theo sự quan phòng của Thiên Chúa, sẵn lòng ban cho Đức Cha đáng kính Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Văn Thư Của Tòa Ân Giải Tối Cao Chấp Thuận Cho Giáo Phận Đà Nẵng Được Mở Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, vui lòng nhận lời thỉnh cầu của linh mục Gioan Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ Trà Kiệu, nơi có Trung tâm Hành hương Đức Mẹ, kính xin cho các tín hữu khi đi hành hương tại nơi thánh này được ơn Chúa nâng […]

Trên Vấn Đề Hướng Nghiệp

Số 3.2: Georges Lemaître – Khoa học và Tôn giáo

Số 3.2: Georges Lemaître – Khoa học và Tôn giáo[1] Bài viết của George V. Coyne[2], Người dịch: Thái Văn Hiến, Nguyễn Thế Cang Giới Thiệu Để hiểu những đóng góp của Georges Lemaître[3] đã làm trong mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học, chúng ta nên tìm hiểu sự thay đổi của […]