Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức Trà Kiệu Bốn Phương

Đồng Hương Giáo phận Đà Nẵng tại Sài Gòn – miền Nam: Mừng lễ Đức Mẹ Trà Kiệu

TGPSG – “Xin Đức Mẹ Trà Kiệu, giúp chúng ta biết gần gũi những ai đang gặp thử thách gian nan, để chúng ta trở nên quà tặng của tình yêu qua sự ân cần dịu dàng, cùng nhau làm chứng những giá trị của Tin Mừng.” Trên đây là chia sẻ của Đức Giám mục […]

Thành Kính Phân Ưu Trà Kiệu Bốn Phương

Thành kính phân ưu: Tu sĩ CARÔLÔ NGUYỄN THÀNH TRIỆU

“Như ngọn nến dâng bên bàn thờ” Tu sĩ CARÔLÔ NGUYỄN THÀNH TRIỆU, OFM (Thầy Charles)Con cái Trà Kiệu. Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1934 Đã về nhà Cha khoảng 10 giờ 00 sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 08 năm 2022 tại Cộng đoàn Phanxicô Bình Giã. 65 năm khấn Dòng.(10/8/1956)