Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mồng Ba Tết Tân Sửu – Thánh hóa công ăn việc làm, 14/02/2021.

Mở đầu Thánh lễ sáng mồng Ba Tết Tân Sửu – Thánh hóa công ăn việc làm, cha chủ tế Simon nhấn mạnh: Thiên Chúa là chủ vũ trụ, điều khiển mọi sự, là điểm tựa và là cùng đích của mỗi người. Là người con nép trong tay cha hiền, là người thợ trong […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, 13/02/2021.

Sau Thánh lễ sáng sớm nay lúc 04h45 tại nhà thờ Chính được cha phụ tá An-tôn dâng lễ với ý nguyện cầu cho ông bà tổ tiên, ông bà cha mẹ, thì lúc 08h00 và 08h30 lần lượt tại nghĩa trang Cửa Hẩn và Đồng Quảng, cha Phi-lip-phê, quản xứ Xuân Thạnh – hạt […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ minh niên Tân Sửu – Cầu Bình An Năm Mới, 12/02/2021.

Trong Thánh lễ minh niên sáng sớm nay, tiếp nối truyền thống tốt đẹp bao đời của cha ông để lại, cộng đoàn giáo xứ cùng nhau tề tựu tại ngôi giáo đường thân yêu của mình để mừng tuổi Chúa và dâng lên Ngài những món quà nhỏ thể hiện tấm lòng thành của […]