Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 14 – 21/4/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                           THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>   (Chúa Nhật, 14/4 – Chúa Nhật, 21/4/2019) I. PHỤNG VỤ 1. Chúa Nhật hôm nay, 14/4/2019, Giáo xứ Trà Kiệu chúng ta chầu lượt, chầu thay cho giáo phận. Xin quý ông bà giữ đúng phiên […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 07 – 14/4/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                           THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>   (Chúa Nhật, 07/4 – Chúa Nhật, 14/4 /2019,) I. PHỤNG VỤ 1. Chúa Nhật tới, 14/4/2019, Giáo xứ Trà Kiệu chúng ta chầu lượt, chầu thay cho giáo phận. Trong niềm vui và trách nhiệm xin […]