Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 03 – 10/02/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>   (Chúa Nhật 03/02 – Chúa Nhật, 10/02 /2019) I. PHỤNG VỤ 1/ Xin nhắc,  anh chị em cố gắng lo chu toàn việc tham dự Thánh lễ trong những ngày Tết. 2/ Chương trình lễ […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 07/01 – 03/02/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>   (Chúa Nhật, 27/01- Chúa Nhật 03/02/2019) I. PHỤNG VỤ 1/ Thứ Năm, ngày 31/01/2019, Lễ giỗ Cha Cố Phê-rô Lê Như Hảo. Trong tâm tình biết ơn và hiệp thông, xin anh chị em tham dự […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ giỗ lần thứ 31 của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, 21/01/2019.

Nếu ở đời có câu ca dao nói về sự hiếu thảo với các đấng bậc tổ tiên đã qua đời: “Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu Người ta nguồn gốc từ đâu Có tổ tiên trước rồi sau có mình” thì Công Đồng Vatican […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 20 – 27/01/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>   (Chúa Nhật 20/01 – Chúa Nhật, 27/01/2019) I. PHỤNG VỤ 1/ Thứ Hai, ngày mai 21/01/2019, Lễ giỗ lần thứ 31 của Đức Cha Phêrô Maria PHẠM NGỌC CHI, Giám Mục tiên khởi của giáo […]