Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 26/8-03/9/2017

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật, ngày 26/8/2017 – 03/9/2017) I. Phụng Vụ 1/ Thứ hại, ngày 22/8/2017, Lễ thánh Augustinô, bổn mạng của quý thầy cô Công Giáo giáo xứ chúng ta. Mong anh chị em tham dự […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 06/8-13/8/2017

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                       THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật, ngày 06/8/2017 – 13/8/2017)   I. Phụng Vụ 1/ Thứ năm, ngày10/8, Lễ thánh Lôrenxô.  Phó tế tử đạo. Anh chị em nhớ tham dự Thánh lễ. 2/ Sáng thứ Sáu […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 30/7-05/8/2017

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                       THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật, ngày 30/7/2017 – 05/8/2017) 1. Phụng Vụ 1/ Trong tuần vừa qua các em thiếu nh ít tham dự thánh lễ, mong các phụ huynh quan tâm nhắc nhở. 2/ Thứ […]

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 23/7-30/7/2017

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                       THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật, ngày 23/7/2017 – 30/7/2017) I. Phụng Vụ 1/ Xin nhắc lại, mùa hè Thánh lễ II sáng Chúa Nhật bắt đầu lúc 08 giờ. 2/ Thứ ba, 25/7, Lễ thánh Giacôbê, […]

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 16/7-22/7/2017

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                       THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật, ngày 16/7/2017 – 22/7/2017) Phụng Vụ 1/ Xin nhắc lại, mùa hè Thánh lễ II sáng Chúa Nhật bắt đầu lúc 08 giờ. 2/ Hôm nay, 16/7, cũng là lễ Đức […]