Chia Sẻ Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức

Thông Báo V/v Bình Thường Hóa Các Cử Hành Phụng Vụ Và Sinh Hoạt Mục Vụ Trong Tp Đà Nẵng

THÔNG BÁO V/v BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT MỤC VỤ TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Kính gửi:  Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý Cha và anh chị em thân mến, […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Bình Thường Hóa Các Cử Hành Phụng Vụ & Sinh Hoạt Mục Vụ Trong Tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO V/v. BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT MỤC VỤ TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG TỈNH QUẢNG NAM Kính gửi:  Quý Cha, quý Phó tế,  quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý Cha và anh chị em thân mến, Ủy […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Thay Đổi Ngày Lễ Bế Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

THÔNG BÁO V/v Thay Đổi Ngày Lễ Bế Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu Kính gửi:   Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý Cha và anh chị em thân mến, Theo như chương trình đã được ấn định, ngày 11/9/2020, là ngày […]

Chia Sẻ Giáo Phận Đà Nẵng

Thư Mục Vụ Gửi Dân Chúa GP Đà Nẵng Trong Bối Cảnh Dịch Bệnh Covid-19 Tái Bùng Phát

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời THƯ MỤC VỤ GỬI DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 TÁI BÙNG PHÁT Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế  Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Tạm Dừng Cử Hành Thánh Lễ Tập Trung Tại Các Giáo Xứ, Giáo Họ Trong Tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO V/v. TẠM DỪNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẬP TRUNG  TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG TỈNH QUẢNG NAM Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,  quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý Cha và anh chị em thân mến, Sau Thành phố Đà Nẵng, giờ đây […]