Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông báo Thánh lễ trực tuyến Mừng kỷ niệm 136 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu

THÔNG BÁO THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN MỪNG KỶ NIỆM 136 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI TRÀ KIỆU – THỨ BẢY, 11.9.2021 Kính gửi:  Quý Cha, quý Phó tế, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo: Trong tâm tình […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức

Thư Kêu Gọi Toàn Giáo Phận Cử Hành Tuần Cửu Nhật Kính Đức Maria, Mẹ Trà Kiệu

THƯ KÊU GỌI TOÀN GIÁO PHẬN CỬ HÀNH TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MARIA, MẸ TRÀ KIỆU HƯỚNG ĐẾN MỪNG KỶ NIỆM 136 NĂM NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA CẦU XIN ƠN BÌNH AN CHO MỌI NGƯỜI VÀ CƠN DỊCH BỆNH MAU CHẤM DỨT Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2021 Kính gửi: Quý Cha, […]