Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thư Mời Gọi Sáng Tác Về Đức Mẹ Trà Kiệu

Kính thưa quý Cha, quý phó tế và quý cộng đoàn dòng tu Nhân kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, Tòa Ân Giải Tối Cao đã chấp thuận cho Giáo phận Đà Nẵng mở Năm Thánh Mẫu Trà Kiệu, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 11/09/2020. Để cổ võ lòng yêu […]

Giáo Phận Đà Nẵng Thành Kính Phân Ưu Tin Tức

Tin Buồn: Linh Mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

TIN BUỒN LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG Nguyên quản xứ Trà Kiệu, 1975 – 1989 – Đóng góp, xây dựng lại quê hương sau chiến tranh với các công trình như thủy điện Duy Sơn, đường xá xung quanh giáo xứ… – Kết nối tình làng nghĩa xóm, xóa bỏ những nghi kỵ, mặc […]