Giáo Phận Đà Nẵng Thành Kính Phân Ưu Tin Tức

Tin Buồn: Linh Mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

TIN BUỒN LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG Nguyên quản xứ Trà Kiệu, 1975 – 1989 – Đóng góp, xây dựng lại quê hương sau chiến tranh với các công trình như thủy điện Duy Sơn, đường xá xung quanh giáo xứ… – Kết nối tình làng nghĩa xóm, xóa bỏ những nghi kỵ, mặc […]