Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Rao Điều Tra Các Ứng Viên Trước Khi Chịu Chức Linh Mục

THÔNG BÁO (Số 02/T6.2021)  V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa, Theo chương trình chung của Giáo phận, trong thời gian đến, Đức […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Bình Thường Hóa Các Cử Hành Phụng Vụ Thuộc Tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO (Số 04/T5.2021) V/v. BÌNH THƯỜNG HÓA CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ VÀ SINH HOẠT MỤC VỤ TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH QUẢNG NAM   Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Kính thưa quý Cha và anh chị em! Hôm nay, 25/5/2021, UBND […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Tạm Dừng Ngày Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 31/5/2021

THÔNG BÁO (Số 03/T5.2021) V/v. TẠM DỪNG NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 31.5.2021 ; MỜI GỌI TOÀN GIÁO PHẬN HIỆP THÔNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THAM DỰ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN  MỪNG KÍNH ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo […]