Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Giáo phận hành hương TTTM Trà Kiệu cầu cho Hòa Bình Thế Giới, 01/01/2021.

Kể từ sau thông báo mục vụ ra ngày 26/12/2014 của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, nguyên Giám mục giáo phận Đà Nẵng, nay là Giám mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, về việc hành hương về TTTM Trà Kiệu vào ngày Tết dương lịch: 01/01 hằng năm, đến nay đã được […]