Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ giỗ lần thứ 31 của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, 21/01/2019.

Nếu ở đời có câu ca dao nói về sự hiếu thảo với các đấng bậc tổ tiên đã qua đời: “Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu Người ta nguồn gốc từ đâu Có tổ tiên trước rồi sau có mình” thì Công Đồng Vatican […]