Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Các sinh hoạt đạo đức trong sáng đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu, 31/5/2019

Nối tiếp tâm tình tôn kính Mẹ và thờ lạy Thánh Thể Chúa từ Thánh lễ khai mạc đại hội hành hương 2019 chiều qua, sáng hôm nay cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đất Mẹ Trà Kiệu linh thiêng tiếp tục thay phiên nhau Chầu Mình Thánh Chúa trên linh đài Bửu […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ khai mạc đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu, 30/5/2019

Như đã thông tin, chiều hôm nay – 30/5/2019, ngay từ lúc 16h30, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu và quý khách hành hương đã tề tựu nơi quảng trường đài Mẹ để cùng với cha Tổng Đại Diện Bonaventura và quý cha đồng tế hiệp dâng Thánh lễ […]

Hành Hương Trà Kiệu Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Giáo xứ Tiên Lục, giáo phận Bắc Ninh hành hương và dâng hoa kính Mẹ Trà Kiệu, 21/5/2019

Trong tâm tình của tháng Hoa tôn kính Đức Mẹ, chiều hôm nay, thứ Ba – 21/5/2019, giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu vui mừng chào đón cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ Tiên Lục, giáo phận Bắc Ninh đến hành hương và dâng hoa kính Mẹ Trà Kiệu. Trước khi bắt […]