Thành Kính Phân Ưu Trà Kiệu Bốn Phương

Thành kính phân ưu: Tu sĩ CARÔLÔ NGUYỄN THÀNH TRIỆU

“Như ngọn nến dâng bên bàn thờ”
Tu sĩ CARÔLÔ NGUYỄN THÀNH TRIỆU, OFM (Thầy Charles)
Con cái Trà Kiệu.
Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1934
Đã về nhà Cha khoảng 10 giờ 00 sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 08 năm 2022 tại Cộng đoàn Phanxicô Bình Giã.
65 năm khấn Dòng.(10/8/1956)

Leave a Reply