Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông báo: Các sinh hoạt trong giáo xứ từ ngày 24/6 – 01/7/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                               THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>> (Chúa Nhật, 24/6 – Chúa Nhật, 01/7/ 2018) I. Phụng Vụ Các em đã nghỉ học giáo lý, kể từ tuần sau, Thánh lễ nhì bắt đầu từ lúc 07giờ 30. Chúa Nhật hôm […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông báo: Các sinh hoạt trong giáo xứ từ ngày 17 – 24/6/2018

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 17/6 –  Chúa Nhật, 24/6/ 2018) I. Phụng Vụ Chúa Nhật, 17/6 hôm nay, lễ nhì, giáo xứ chúng ta sẽ có 38 em rước lễ lần đầu. Xin anh chị em hiệp ý […]