Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Mừng bổn mạng nhà thờ Núi – tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Nếu ngược dòng lịch sử trở về thời điểm tháng 9/1885 tại kinh đô Chiêm Thành xưa, ít nhiều mọi người cũng biết đến biến cố Đức Mẹ hiện ra để cứu giúp đoàn con Mẹ trước phong trào bách hại đạo của quân Văn Thân. Tương quan 2 bên rõ ràng không hề cân […]