Điểm Tin Cuối Tuần

Điểm Tin Cuối Tuần: Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C 07/8/2016

* Ba Lan. Ngày Giới trẻ Thế giới 2019 sẽ tổ chức tại Panama. Ngày Giới trẻ Thế giới (cấp quốc tế) lần tới sẽ tổ chức tại Panama vào năm 2019: ĐTC Phanxicô đã loan báo như trên, khi kết thúc Thánh Lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới Krakow tại Campus Misericordiae. Và […]

Điểm Tin Cuối Tuần

Điểm Tin Cuối Tuần: Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm C 17/7/2016

* Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm hai giáo dân làm Giám đốc và Phó giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh. Sau khi chấp thuận cha Federico Lombardi được từ nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm hai giáo dân vào vị trí đứng […]