TTTM Trà Kiệu

Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa Tại TTTM Trà Kiệu 12/4/2015

Như chúng ta đã biết, vào ngày 30/4/2000, nhằm ngày Chúa Nhật sau Chúa Nhật Phục Sinh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska – Tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa và đã thiết lập ra ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, ấn định vào ngày Chúa Nhật liền sau Chúa Nhật Phục Sinh hằng năm. Ngài nói: “Thật là quan trọng việc chúng ta đón nhận trọn vẹn sứ điệp đến với chúng ta từ Lời Chúa của ngày Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày mà từ nay khắp Hội Thánh sẽ gọi là Chúa Nhật của Lòng Thương Xót Chúa”.

Hình Ảnh Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 12/4/2015

Ngày 04/8/2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã quyết định ban ơn Toàn Xá trong ngày Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa:

–      Ơn Toàn Xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha; cho những tín hữu nào trong ngày Chúa Nhật II Phục Sinh tức là Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa, tại bất cứ nhà thờ nào, có lòng quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi kể cả tội nhẹ và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa hay ít là đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính cùng với sự kêu cầu Chúa Giêsu từ bi trước sự hiện diện của Mình Thánh Chúa được trưng bày công khai hoặc giữ trong Nhà Tạm.

–      Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, ít là với tâm tình thống hối dâng lên Chúa Giêsu từ bi một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp, ví dụ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

–      Những người làm nghề hàng hải, những người di tản, những người đau yếu và những người săn sóc cho kẻ đau yếu, hoặc những người không thể bỏ các việc vì lợi ích chung, cũng có thể được ơn toàn xá trong ngày này, nhưng họ phải:

ü  Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi.

ü  Có ý hướng thi hành 3 điều kiện thường lệ một khi có thể.

ü  Đọc trước ảnh Chúa Giêsu từ bi một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu Chúa Giêsu từ bi.

–      Vào ngày này, Đức Giám Mục Giáo Phận có thể ban phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn Xá, khi cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa, hay tương đương Nhà Thờ Chính Tòa.

Hôm nay, 12/4/2015 – Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, cộng đoàn phụng vụ đã long trọng mừng kính Lòng Thương Xót Chúa và cũng là bổn mạng của Hội đoàn Lòng Thương Xót Chúa tại xứ nhà.

Được thành lập từ năm 2002 với 12 thành viên và được coi là hội đoàn Lòng Thương Xót Chúa tiên khởi của Giáo Phận Đà Nẵng, đến nay hội đoàn được hơn 100 thành viên, với việc đạo đức sinh hoạt thường kỳ đó là chầu Thánh Thể vào tối thứ 4 và tối Chúa Nhật tại nhà Chầu Thánh Thể của giáo xứ.

Dấu biết rằng lòng đạo đức, hy sinh luôn gặp những chống đối, dị nghị từ thế gian… nhưng luôn tin tưởng những việc làm đạo đức đó mang lại nhiều ơn ích cho các linh hồn vì Chúa đã hứa: “Ta sẽ không từ chối bất cứ linh hồn nào mà con đem đến mạch suối Thương Xót của Ta. Mỗi ngày, con xin với Chúa Cha, nhân danh cuộc khổ nạn của Ta, Ta sẽ ban ơn phúc trên những linh hồn ấy”, cũng như đem lại ơn ích cho mỗi hội viên Lòng Thương Xót Chúa như Chúa đã nói: “Linh hồn nào truyền bá và sùng kính Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ bao bọc họ suốt cả cuộc đời, như người mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ chết của họ, Ta sẽ không còn là vị Thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Độ với Lòng Thương Xót. Trong giờ sau hết, các linh hồn không có gì khác hơn để tự vệ, ngoài Lòng Thương Xót nhân từ của Ta. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm trong nguồn mạch Lòng Thương Xót của Ta, bởi vì phép công bằng sẽ không đụng chạm đến họ…”. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Ephrem Nguyễn Ngọc Huy (E.H)

Trà Kiệu, 12/4/2015

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và dung lượng lớn tại đây:

Leave a Reply