TTTM Trà Kiệu

Đại Hội Tháng Hoa Cung Nghinh Đức Mẹ Ngày 30-05-2013

NGÀY CỦA THIẾU NHI – THANH NIÊN, GIỚI TRẺ

 

joomplu:2158

Hùng tâm dũng chí sinh hoạt tại Sân cỏ nhà thờ Núi.

 

joomplu:2163

Thánh lễ cầu xin ơn đức tin (Đức Cha chỉ định).

joomplu:2179

Giờ tĩnh nguyện và sám hối

joomplu:2185

Giờ tĩnh nguyện và sám hối

joomplu:2202

Giờ tĩnh nguyện và sám hối

Hoạt cảnh Tiệc Cưới CaNa

Giờ tĩnh nguyện và sám hối

Hoạt cảnh Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Mẹ

 

Xin mời xem đầy đủ album tại đây:

{joomplucat:56 limit=10}

 

 

 

Leave a Reply