Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Mừng kính lễ Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II – Bổn mạng Giới Trẻ, 22/10/2023.

Mừng lễ Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô II hôm nay, xin được mừng lễ đến Giới Trẻ giáo xứ và xin được mượn lời của mẹ Teresa Calcutta để cầu chúc cho các bạn:
“…Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa
đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.”

Leave a Reply