Hành Hương Trà Kiệu

ĐẾN VỚI MẸ TRÀ KIỆU (2012)

joomplu:615
ĐẾN VỚI MẸ TRÀ KIỆU (2012)
 
Trà Kiệu thuộc xã Duy Sơn 
Huyện Duy Xuyên đó, đẹp hơn xưa nhiều 
Nơi đây đổi mới trăm chiều 
Hành hương Thánh Địamuôn điều lạ thay! 
Mỹ Sơn Giáo xứ xum vầy 
Mẹ thương ngự đến giúp bầy con thơ 
Đỉnh Bửu Châu có Đền thờ 
Kính Mẹ Trà Kiệu, cậy nhờ Mẹ thương
joomplu:1898
Đoàn con cách vạn dặm trường  
Mấy trăm cây số chung đường về đây
Năm xưa Mẹ đến nơi này 
Phù hộ giáo hữu, ban đầy ơn thiêng 
Chúng con tha thiết nguyện xin 
Mẹ luôn che chở, giữ gìn đoàn con 
Bình an yên ổn vuông tròn 
Đến nơi toại nguyện, tâm hồn thảnh thơi 
Ca lên: Mẹ Trà Kiệu ơi! 
Hôm nay gặp Mẹ, trọn đời ghi sâu 
Lời kinh tiếng hát nguyện cầu 

Mẹ ban ân phúc nhiệm mầu muôn ơn

joomplu:1938
Quyến luyến Giáo Xứ Mỹ Sơn 
Trà Kiệu thân thiết, nhớ hơn nhớ nhiều!  
 
Nguồn: http://vinhsonmaria.blogspot.com/2013/05/en-voi-me-tra-kieu.html


Leave a Reply