Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn Mạng HĐMV 19/11/2017

Sau khi được quý cha giúp tĩnh tâm chung với các HĐMV trong giáo hạt Trà Kiệu và riêng cho ca đoàn Tử Đạo, sáng nay – 19/11/2017, quý chức, quý ca viên cùng cộng đoàn phụng vụ hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng kính lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong tiếng chiêng trống rộn rã chào mừng, đoàn rước cùng với cha chủ tế An-tôn tiến đến trước bàn thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam để niệm hương trước khi bắt đầu Thánh lễ.

Mở đầu Thánh lễ, cha An-tôn thay mặt cộng đoàn phụng vụ mừng lễ quý chức, quý ca viên – những người đồng trách nhiệm và cộng tác với cha quản xứ để tiếp nối con đường … tử đạo mà các Thánh nhân xưa đã sống. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý chức, quý ca viên và cho mỗi người biết sống trung kiên với niềm tin đã lãnh nhận trong thế giới hôm nay.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha An-tôn chia sẻ cùng với cộng đoàn về 03 nội dung: (i) Tử đạo là gì? Ủy ban Giáo lý Đức Tin mong muốn mọi tín hữu phải hiểu Tử đạo/tuẫn đạo là vì tin, vì trung kiên theo đạo Chúa mà bị xử chết. (ii) Mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam là tưởng niệm đến những người dám sống chứng nhân, hy sinh đời mình vì đạo Chúa, để cho chúng ta được đón nhận đức tin hôm nay. Mừng kính các Thánh là phải biết bắt chước các ngài trong đời sống mỗi người, biết tâm niệm câu Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn thì nào ích gì” mà các Thánh Tử đạo đã thấm nhuần, từ đó biết chọn lựa cho mình sự sống đời đời trên Thiên quốc làm gia nghiệp. (iii) Với việc mừng kính hôm nay, cha An-tôn ước mong mỗi phụ huynh, mỗi gia đình hãy bắt chước bà mẹ trong bài đọc I hôm nay dạy con cái dám sống đức tin can trường mà cha ông đã sống. Hãy nói cho con cái về sự sống đời đời, hãy nói không với những cám dỗ của các trò hacker, lừa dối, trộm cướp, ma túy… mà con cái đang bị lôi kéo.

Thánh lễ kết thúc, vị đại điện HĐMV thay mặt cho quý chức và ca đoàn Tử đạo ngỏ lời cảm ơn đến quý cha, quý sơ 2 dòng và cộng đoàn phụng vụ đã giúp đỡ mọi sự để tổ chức Thánh lễ hôm nay, cũng như đã có những góp ý, hướng dẫn và cầu nguyện trong suốt thời gian phục vụ vừa qua.

Có một thiếu sót dễ thương mà cha An-tôn … mắc phải, đó là không biết đến việc vị đại diện sẽ ngỏ lời cảm ơn cuối lễ, nên ngài cứ thế chúc bình an cuối lễ. Dẫu vậy, khi thấy vị đại diện ngỏ lời cảm ơn, cộng đoàn phụng vụ đã… hãm mình ở lại để cùng với quý chức chung lời cảm ơn quý cha, quý sơ và mọi thành phần liên quan. Thế là cha và con vui vẻ lần nữa lại chúc bình an cho nhau trước khi chia tay Chúa về để dám sống tử đạo theo gương Thánh nhân xưa.

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo không chỉ cầu bầu, hướng dẫn cho quý chức, quý ca viên mà còn cho mỗi gia đình trong xứ đạo chúng con luôn biết noi gương các ngài mà biết chọn cho mình phần thưởng cao quý nhất mà Chúa hứa ban và dám sống can trường cho lựa chọn của mình, dẫu có bước đi ngược dòng với thế gian.

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 19/11/2017.

Leave a Reply