TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2014

Với những bài vở và album hình đầy đủ về 2 ngày Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu đã được cập, xin giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu của ngày Đại Hội 31/5/2014 dưới đây.

Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 30/5/2014

Kiệu Mình Thánh Chúa Đêm 30/5 – Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2014

Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem rất nhiều hình ảnh đẹp và chất lượng cao tại đây:

 

Leave a Reply