Khuyến Học

NGÀY HỌP MẶT SVCG TRÀ KIỆU LẦN THỨ 2. TRAKIEU FOUNDATION PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÀN THỨ 11.

NGÀY HỌP MẶT SVCG TRÀ KIỆU LẦN THỨ 2.
TRAKIEU FOUNDATION PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÀN THỨ 11.

Lúc 8 giờ 30 sáng nay, ngày mồng 4 tết, ( 26-1-2012) khoảng 80 SVCG Trà Kiệu đã tập trung về Đền Đức Mẹ Trà Kiệu để dự ngày họp mặt hằng năm,và lễ phát Học Bổng khuyến học lần thứ 11. Cha quản xứ Trà Kiệu , Phaolo Đoàn Quang Dân đã dâng Thánh Lễ khai mạc ngày hội.

Trong Thánh Lễ cầu Bình an do Trakieu Foundation xin, Cha quản xứ đã nhắc nhớ các SV là những người đã được học hành đến nơi đến chốn phải biết ý thức về bổn phận của mình đối với bản thân, gia đình và Quê hương Giáo xứ ,nhất là phải biết cầu nguyện cho Cha mẹ, Ân nhân… những người đã chăm lo, quan tâm đến việc học hành của mình.

Sau Thánh lễ các bạn SV vừa nhâm nhi bánh mứt , vừa trao đổi với nhau về chủ đề” SV Trà Kiệu với Quê hương” . Để có điều kiện thực hiện công cuộc đóng góp cho Quê Hương Trà Kiệu, các bạn đã đồng thuận thực hiện một trang Web. với tên là “ SV Trà Kiệu.”để khởi đầu cho công cuộc tập họp và thông tin thông báo. Các bạn SV cũng đã bầu ra Ban quản trị trang Web gồm có 5 bạn chuyên về Công nghệ thông tin, Trưởng Ban là bạn Trúc, phó ban là bạn Duy… . Bên cạnh đó các bạn cũng còn đưa ra nhiều chương trình sinh hoạt cụ thể.
Sau buổi hội thảo, Trakieu Foundation đã tiến hành cấp phát học bổng khuyến học cho 47 SV còn đang tiếp tục học tại các Trường Đại Học, mỗi SV nhận được 50 USD, có 3 SV có hoàn cảnh khó khăn hơn mỗi em được nhận thêm 50 USD.
Buổi lễ phát học bổng lần thứ 11 chấm dứt vào lúc 11g cùng ngày.

Tường thuật từ Đền Mẹ Trà Kiệu tại Bửu Châu.
Duy Trà

Leave a Reply