Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Anna Phạm Thị Đổi

 

Anna Phạm Thị Đổi

Giáo khóm Nam

Sinh năm 1921

Tạ thế lúc 15g20  ngày 18/01/2015

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 20/01/2015

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

 

Leave a Reply