Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giuse Lê Phước Trung

GIUSE LÊ PHƯỚC TRUNG

(con bà Nhứt)

Giáo khóm Bắc

Sinh năm 1961

Tạ thế lúc 14g 30 ngày 15/08/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 17/08/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply