Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Đôminicô Nguyễn Văn Lang

ĐÔMINICÔ NGUYỄN VĂN LANG

(ông Quyền)

Giáo khóm Bắc Sinh năm 1928

Tạ thế lúc22g55 ngày 27/06/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 29/06/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẫn

Leave a Reply