Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Nguyễn Thị Nga

MARIA NGUYỄN THỊ NGA

(Vợ ông Hưởng)

Giáo khóm Nam 

Sinh năm 1936

Tạ thế lúc 9g30 ngày 19/8/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 21/8/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply