Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Dominico Phạm Ngữ (Từ)

 

Dominico Phạm Ngữ (Từ)
Giáo khóm Nam 
Sinh năm 1928
Tạ thế lúc13g30 ngày 05/7/2014 
Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 9/7
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply