Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Gioan Baotixita Phan Ty

 

Gioan Baotixita Phan Ty
Giáo khóm Đông
Sinh năm 1951
Tạ thế lúc 11g 15 ngày 17/04/2015
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày20/04/2015
An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

 

Leave a Reply