Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Matta Nguyễn Thị Thọ

Matta Nguyễn Thị Thọ

(vợ ông Nguyễn Viết Bá)
Sinh năm 1930
Giáo khóm Bắc
Từ trần lúc 11g30 ngày 15/8/2018
Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14 g00 ngày 18/8/2018
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply