Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Matta Võ Thị Hà Diễm

MATTA VÕ THỊ HÀ DIỄM

(vợ anh Hoàng, con dâu bà Phụng mỳ)
Sinh năm 1985
Giáo khóm Tây
Từ trần lúc 1g00 ngày 7/12/17
Thánh lễ an táng lúc 14g00 ngày 9/12/17 tại Thánh đường Trà Kiệu
An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply