Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phalo Nguyễn Huỷ

Phalo Nguyễn Huỷ
(chồng bà Lưu Thị Nhàn)
Sinh năm 1948.
Giáo khóm Bắc.
Từ trần lúc 20g00 ngày 22/7/18
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 24/7/18
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply